Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

									.......

DAVACI         :....... 

VEKİLLERİ      :.......

DAVALILAR     :....... 

 

DAVA           : HİZMET TESPİTİ

KONU        : Müvekkilimiz .......'ın ....... tarihinden
....... tarihine kadar geçen süre içinde davalı ......
Bakanlığı'nın ....... Orman İşletme Şefliğinde sigortalı olarak
çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak
tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar
verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :....... sigorta sicil numaralı müvekkilimiz .......
tarihleri ile ....... tarihleri arasında davalı Orman Bakanlığı
..... Orman İşletme Şefliğinde mevsimlik işçi sıfatı ile
çalışmış bulunmaktadır.

Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından
sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini
bilmektedir. 

ª

¬

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧㧞hༀoplam ... gün puvantajlı çalışmış
olduğu bildirilmiştir.

Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi
emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

SSK ..... Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık
hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç
tarihinin ....... olarak tespiti için bu davanın açılması
zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER: İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık
Beyanları, Yuvacık Orman İşletme Şefliğinin Cevabi Yazısı, Yasal
ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimiz
.......'ın davalılardan ...... Bakanlığı ....... Orman İşletme
Şefliğinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının
ve sigorta başlangıç tarihinin ....... tarihi olarak tespiti ile bu
süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından
yatırılmasına müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile
birleştirilmesine, yargılama giderlerinin davalılara
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

									DAVACI VEKİLİ

						  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78