Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           T.C.

     İSTANBUL 

  29.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 SAYI: 2012/18233 E.

	

	

	                    BEB KOZMETİK A.Ş (Sicil
No:73117)

              KUYUMCUKENT YENİ HİZMET BLOĞU ZEMİN KAT 

                        1.SK.NO:5 ÇOBANÇEŞME
/İST.

	 Müdürlüğümüz dosyasında alacaklı HÜSEYİN 'in borçlu BURHAN
BAŞGÖZE (TC NO: 28171601994) aleyhine başlattığı icra takibinde;

^

r.

      Borçlunun nezdinizde hissesi olması halinde borç miktarı
kadar hissenin haczine karar verilmiş olup, haciz keyfiyetinin şirket
kar payı defterine işlenmesine karar verilmiştir. 

	Karar gereğince işlem yapılarak neticeden bilgi verilmesi rica
olunur.19.10.2012

R.Ç.K.										İCRA MÜDÜRÜ 

                                    
                         

Not:Müz.elden takiplidir.