Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADANA

SORUŞTURMA NO : 2013/12963

SORGU NO : Adana 1.Sulh Ceza Mahkemesi 2013/53-Sorgu

İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ : (TC: )

MÜDAFİİ ...SUÇ : Hırsızlık

DİLEKÇE KONUSU : Müdafisi bulunduğum şüphelinin tutuklanmasına ilişkin
usul ve yasaya aykırı Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/53- Sorgu
kararının KALDIRILARAK MÜVEKKİLİN SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesi
talebidir

AÇIKLAMALAR :

1-)Müvekkilim şüpheli 01.03.2013 tarihinde Adana 1. Sulh Ceza
Mahkemesinin 2012/53-Sorgu kararı ile tutuklanmıştır. Müvekkilim;
emniyette ve mahkeme sorgusunda isnat edilen suçu işlediğini itiraf
etmiş ve bu suçtan dolayı pişman olduğunu belirtmiştir.

2-)Müvekkilim; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu evde ailesi ile beraber
yaşamaktadır. Müvekkil, hukuki yollar ile kendisini savunmak
istemektedir ve davalara katılacaktır. Kaçması söz konusu değildir.

3-)Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına
alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda sunulan ve re’sen nazara alınacak diğer
sebeplerle birlikte Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’nin
01.03.2013 tarih 2013/53-Sorgu kararının KALDIRILARAK MÜVEKKİLİN SERBEST
BIRAKILMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.04.03.2013

İTİRAZ EDEN

MÜDAFİİ

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78