Giriş yap
Kayıt ol

         

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : S...tış ve T...pu İpt...li İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) D...v...lının …  müvekkilime y...pmış oldukl...rı s...tım
sözleşmesi gereğince … TL. borcu bulunm...kt...dır. Müvekkilimin
y...pmış olduğu iht...rl...r... r...ğmen borç ödenmemiştir.

 

2-) Bunun üzerine d...v...lıy... icr... t...kibinde bulunduk. T...kip sonucu
borçlunun … m...rk... ...r...cı h...czedilmesine r...ğmen borç t...m...men
k...rşıl...nm...mış ve müvekkilime İcr... Müdürlüğünce ‘Borç
Ödemeden Aciz Belgesi’ verilmiştir.

 

Š

Œ

Ž

–

8

:

<

>

F

Œ

:

>

„Ô

^„Ô

İcr... t...kibi dev...m ederken d...v...lı ...r...cını …’... … TL.’ye
s...ttığını öğrenmiş bulunm...kt...yız. Bu nedenle d...v... ...çılm...sı
zorunlu h...le gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m.
277, 278 ve ilgili mevzu...t.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İcra
dosyası, noter senedi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yapılan satışın
iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78