Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………….. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

␃愁Ĥ摧᫾=ကrum.

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap
bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki
yollara başvuracağıma bildiririm.

Adı, Soyadı

İmza