Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                …. KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Başvurucu		: İsim-Adres

Karşı Taraf		: …….….. Bankası AŞ.  (Adres)

: 

Konu			: Banka yıllık işletim ücretinin iadesi hk.

Olay			: 

Karşı taraf …….. Bankası AŞ.’nin xxxxx nolu müştersiyim. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm vadesiz mevduat
hesaplarından hesap işletim ücreti alınabileceğine dair hiçbir
hüküm olmadığı halde banka hesaplarımda Ocak ayı içinde hesap
işletim ücreti adı altında xxxxxx nolu hesabımdan xx,00 YTL ve
xxxxxx nolu vadesiz döviz hesabımdan xxxx döviz tahakkuk
ettirilmiştir. 

Karşı taraf ile aramızda tanzim edilmiş hesap açma dışında
hiçbir sözleşme yoktur. Kaldı ki sözleşme olsa bile 4822 sayılı
yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanunun 6. maddesi gereğince, bu sözleşmenin 6. maddeden belirtilen
hükümler çerçevesinde yeniden tanzim edilip imzalatılması
gerekmekte iken bugüne kadar bir buda yapılmamıştır. 4822 sayılı
kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında
kanun’un “sözleşmedeki haksız şartlar” başlıklı 6.
maddesine göre bankanızın almış olduğu bu hesap işletim ücreti
ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz
konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart
sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip;
müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır. her türlü
sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı
değildir. bu sebeple haksız bir şart içeren sözleşmeler
geçersizdir.

Söz konusu vadesiz mevduat hesaplarından param durduğu müddetçe
banka hiç bedel ödemeden yararlanmaktadır. 

¤

°

Ò

Ö

ì

î

ô

ø

Ayrıca banka çek tahsilatı, havale, EFT ve benzeri her türlü
hizmetten zaten banka tarafından belirlenmiş ücretler tarafımdan
tahsil edilmektedir. Ayrıca İnternet şubesinden yapılan tüm
hizmetlerden de bankaca belirlenen bedeller hesabımdan tahsil
edilmektedir. 

Bankadaki hesaplarımda para bulundurduğum ve bu paramı kullandığı
için hiçbir bedel ödemeyen banka birde hiçbir hukuki dayanağı
olmayan hesap işletim ücreti tahsil etmektedir. 

Bu yetmez, bu tahsilatı yapacağına dair hiçbir yazılı bilgi,
uyarı ve ihtarda bulunmadan hesabımdan gasp gibi para çekilmektedir.
Hiçbir banka hiçbir hesaptan hesap sahibinin imzalı izni olmadan
hiçbir koşuldan para çekemez, mahsup yapamaz. Bu suçtur. 

Talep : Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna
ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin hesabıma iadesini
yazılı olarak istemiş ama olumlu yanıt almamıştır.

Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan xxx,00 YTL ve/veya xxxx ’nun,
ilgili hesaplarıma karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata
uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte
tarafıma iadesine karar verilmesini talep ederim.

İsiim-İmza

Ekler                                 
                                    
                            

Örnek karar: Fatih Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti’nin hesap işletim ücreti Kararı

Konuyla ilgili Kocaeli Tüketici Mahkemesi sıfatıyla 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nden itiraz için açılan mahkeme sonucunu belirten karar

Hesabımdan tahsil edilen ücretlerin dekontları