Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

KONU            : Haysiyetsizlik sebebiyle boşanma 
talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz davalı ile 12 yıldır evlidir.
Nüfus kayıtları....... İli, ....... İlçesi, ....... Mah. .......
Cilt No, ....... Sayfa No, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların
bu evliliklerinden 3 çocuğu bulunmaktadır.

2-Davalı evini uzun süredir ihmal etmekte ve evlilik birliğinin
gereklerini de yerine getirmemektedir. Davalı kendi çevresinde pek iyi
olarak anılmayan, genelde hırsızlık, uyuşturucu vs suçlardan
sabıkalı arkadaşları ile vakit geçirir olmuştur.

3-Bu durum müvekkilimizin ve ailesinin de yaşantısını olumsuz
etkilemektedir. Küçük bir kasabada yaşayan müvekkilimizin
komşuları, eşinin arkadaşları yüzünden komşuluk ilişkilerini
kesmişlerdir.

´

¶

 

¢

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧ॱSༀdaşları ile birlikte birkaç kere
karakolluk da olmuşlardır. Her ne kadar henüz sabıkası olmamışsa
da bu durum bile, bu tür bir aile hayatına alışık olmayan
müvekkilimizi yıpratmaya yetmiştir.

5-Haysiyetsiz bir hayat süren davalıdan müvekkilimizin boşanmasını
istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.m.131 ve sair hukuki mevzuat.

KANITLAR        : Nüfus kaydı,şahit beyanları ve her tür
kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına
müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

			

						  			DAVACI VEKİLİ

						 .......