Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN BAŞKANLIĞINA

						     YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

											....... 

DAVACILAR    :.......   	

VEKİLLERİ      :.......

		

DAVALI        : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ
GENEL MÜD.          

                                    
                             

KONU          : Deprem sonucu ağır hasar oluştuğuna
ilişkin ....... tarihli tespitinin iptaliyle yürütmenin durdurulması
talebidir.

 

AÇIKLAMALAR  : 1-17/08/99 tarihinde meydana gelen depremde
müvekkillerime ait işyerinin bulunduğu ....... adresindeki
taşınmaz hasar görmüştür.

2-Davalı tarafından ....... tarihinde meydana gelen hasarın
belirlenmesi için yapılan tespitte binanın ağır hasarlı olduğu
yıkılması gerektiği belirlenmiştir.

3-Bina ile ilgili yapılan tespitten sonra tarafımızdan İ.T.Ü.
öğretim görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi ...... ........'na 
tespit yaptırılmış ve bilirkişi tarafından verilen 30/11/99
tarihli raporda binanın hasarlı olduğu ancak hasarın giderilmesinin
mümkün olduğu belirtilmiştir.

                 



 

6

:

V

X

Z





X

Z

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧ㄭ^ᄀ4-Uzman bilirkişi tarafından verilen
rapora göre binada oluşan hasarın giderilmesi teknik açıdan
olanaklı olduğuna göre ,müvekkillerime ait binanın yıkılmasına
gerek olmadığı açıktır. Bu sebeple davalı tarafından verilen
....... tarihli tespitin iptaline ve dava sonuçlandırılıncaya kadar
yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle mahkemenize
başvuruyoruz.

YASAL NEDENLER : MK.,İYUK, VE İLGİLİ MEVZUAT

KANITLAR       : ......./...../........  TARİHLİ  TESBİT 
TUTANAĞI, BİLİRKİŞİ TARAFINDA VERİLEN ../../.... TARİHLİ RAPOR
VE DİĞER KANITLAR.

CEVAP SÜRESİ    : 30 Gündür

İSTEM SONUCU  : Yukarıdaki sebeplere dayanarak müvekkillerime ait
binada deprem sonucu ağır hasar oluştuğuna ve yıkılması
gerektiğine ilişkin davalının ....... tarihli tespitinin iptaline,
dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına, yargı
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

    									

                                    
                  DAVACILAR VEKİLİ

						.......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78