Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …… Ticaret Mahkemesi

Sayın Başkanlığı’ na

Esas No		: 

Karar No		: 

Davacı		:

Vekili			: 

Davalı		: 

Vekili			: 

Konusu		: Harç İade Talebi

 tarihinde tebliğ yoluyla tarafımıza ulaşmıştır. 

Söz konusu kararın 2. bendi gereği hakkımız olan harcın
tarafımıza iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını ve
müzekkerelerin yazılmasını talep ederiz. 

Davacı Vekili

	

  FILENAME  \* MERGEFORMAT  harç iade