Giriş yap
Kayıt ol

                                            
                          

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                    
                 Dosya No: E.

Alacaklı          :   

Vekili           :   

Borçlu           :   

Konu            :   İtirazın iptali davası
açacağımızdan , Harçlar Kanunu gereğince harç 

                    mahsubuna esas olmak üzere icra
takibi nedeniyle yatırdığımız 

                    harcın dilekçemize derkenar
edilmesini vekaleten arz ederim.

&

r

 hó

¾

V

X

                                    
         Alacaklı Vekili

                                    
             Av. 

             E.

                           DERKENAR

.... vekili Av. tarafından, ...... aleyhine açılan icra takibinde 
dosyamıza (           ) TL harç yatırılmıştır.

İşbu derkenar istek üzerine verilmiştir. 

                                    
           


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78