Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR	:.......

VEKİLLERİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: Harap Olan Bağımsız Bölümün Devri Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkillerim davalı ile birlikte ....... adresinde
bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, .......Mahallesi, .......
Ada, .......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın
paydaşıdırlar.

....... tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu davalının ...
numaralı bağımsız bölümü ile diğer üç bağımsız bölümde
büyük ölçüde hasar görmüştür.

Davalının dışında bağımsız bölümleri hasar gören kat
malikleri hiçbir uyarıya hacet kalmaksızın bağımsız bölümlerini
onartarak oturulur hale getirmişlerdir.

Davalı ise aradan uzun bir zaman geçmesine ve tüm uyarılara rağmen
bağımsız bölümünü onarmaya yanaşmamıştır. 

Bu nedenle davalıya ait bağımsız bölümün mülkiyetinin bedeli
karşılığında müvekkillerime devrinin sağlanması için bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

h

h

ð

ò

,

.

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤ༀTapu kaydı, Keşif ve Bilirkişi
İncelemesi

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalıya ait bağımsız bölüm
ile arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında
müvekkillerime devredilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
          DAVACILAR VEKİLİ

									  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78