Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

             ANKARA 10.İCRA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE 

       AKSARAY/ORTAKÖY İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

                 

                                    
              A./ORTAKÖY 

DOSYA NO         : 2015/….. D.İş, 2015/….. Karar Nolu

BORÇLU           : ……………………………. T.C
Kim No:…………………..

MÜŞTEKİ (ALACAKLI) : ……………….

VEKİLİ             : Av……………………..

KONU              : Mal beyanımın arzıdır.

AÇIKLAMALAR     :

       1-Yukarıda dosya numarası yazılı dosyanızdan
tarafıma gönderilen ödeme emrini tebliğ ettim.Dilekçem ekinde
sunduğum dilekçem ile Aksaray/Ortaköy İcra Müdürlüğü Kanalı
ile 06/04/2015 tarihinde Ankara 26.İcra Müdürlüğü’nün
2015/……. Dosya numaralı takip dosyasına mal beyanında bulundum.

"

&

8

H

^

’

”

¾

ð

þ

0

2

$

&

`

b

À

Â

 eşyalarımdan başka bir malım yoktur.Aşağıda listesini
yaptığım eşyalarımı mal beyanı olarak bildirmekteyim.      
                     

          3-Durumun karşı tarafa tebliği ile,dilekçemin mal
beyanı olarak kabulünü, alacaklıya tefhimini, hakkımda verilen
“hapsen tazyik cezasının” kaldırılmasını arz ve talep ederim.

1-1 Adet Televizyon 

2-1 Adet Buzdolabı

3-2 Adet Muhtelif Renklerde Kanepe

4-4 Adet Sandalye 

5-1 Adet Yemek Masası 

6-1 Adet Elektrikli Fırınlı Ocak 

7-3 Adet Halı 

8-1 Adet TV Sehpası 

9-1 Adet Elektrik Süpürgesi 

                     

                                    
                07/04/2015

                                    
                BORÇLU 

                                    
                Adı-Soyadı