Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

HAPİS HAKKI

İSTEYEN		:.......

VEKİLİ		       :.......

KARŞI TARAF		:.......

KONU			: Hapis Hakkı Kullanma Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Karşı taraf müvekkilimin maliki bulunduğu .......
adresindeki taşınmazda ....... başlangıç tarihli yazılı kira
sözleşmesi ile aylık ....... bedelle kiracı olarak oturmaktadır.

Karşı taraf ....... aylarına ait toplam ....... kira borcunu bu güne
kadar müvekkilimin tüm uyarılarına rağmen ödememiştir. 

Karşı taraf kiracının kira bedellerini ödemeden taşınmazı
boşaltacağı ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan müvekkilimin
alacağının hapis hakkı ile teminat altına alınması için bu
başvuruda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER		: BK. Ve İlgili Mevzuat

x

–

Ä

Ü

¸

º

v

x

Â

Ä

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧⑙q଀Kira Sözleşmesi, yasal ve takdiri diğer
deliller vs.

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle müvekkilimin alacağının
teminat altına alınması için hapis hakkı uygulanarak kiracının
taşınır mallarının deftere yazılmasına karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz .......

                                    
        HAPİS HAKKI İSTEYEN VEKİLİ

								   .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78