Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                      

				     	

				  

				

							 

BURSA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

( Gönderilmek Üzere )

İZMİR NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI		:  

ADRESİ		:  

VEKİLİ			:  

DAVALI	:  

YAKALAMA 

KARAR TARİHİ	:  

HÜKMÜ VEREN 

MAHKEME		:  

HÜKÜM TARİHİ	:  

KESİNLEŞME TARİHİ	:  

KONUSU		:  Haksız Yakalama ve Tutuklamadan Doğan Manevi Tazminat
İstemidir. 

 

AÇIKLAMALAR	: 

Müvekkil ……………………, üzerine atılı: ‘‘ Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ‘‘ suçundan,
13.04.2011 tarihinde yakalanmış ve 21 gün tutuklu kalmıştır.

MÜVEKKİL, KİMLİK BİLGİLERİ DİĞER SANIKLARCA BİLGİSİ DIŞINDA
TEMİN EDİLEREK OLUŞTURULAN SAHTE EHLİYET SEBEBİYLE YARGILANMIŞTIR.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan bir tahkikatta diğer
sanıkların sevk ve idaresinde olan ve takip edilen
……………….. plaka sayılı araç yakalanmış araç içerisinde
müvekkilin kimlik bilgileriyle tanzim edilmiş, FOTOĞRAFI BAŞKASINA
AİT SAHTE EHLİYET bulunmuştur.

Söz konusu ehliyetle ilgili olarak ne yazık ki Emniyette sadece
ehliyet üzerindeki parmak izleri yönünden inceleme yapılmış ve
ehliyetin sahte olup olmadığı, ehliyetteki kimlik bilgilerinin
doğruluğu araştırılmamıştır. Keza Savcılık makamınca da bu
yönde bir soruşturma dahi yapılmadan hakkında diğer sanıklarla
birlikte dava açılmıştır.

MÜVEKKİL 21 GÜN HİÇ BİLMEDİĞİ VE TANIMADIĞI KİŞİLERİN
KARIŞTIĞI EYLEMLER YÜZÜNDEN BOŞU BOŞUNA TUTUKLU KALMIŞTIR.
EHLİYETİN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA SERBEST BIRAKILMIŞTIR.

Bursa’da ikamet eden, tekstil işleriyle uğraşan ve tüm bu
olanlardan habersiz olan müvekkil Bursa Vergi Dairesi’nden gelen
ödeme emri için Vergi Dairesine gittiğinde adına hiç bilmediği ve
kullanmadığı araçlardan dolayı farklı farklı yerlerde trafik
cezası düzenlendiğini öğrenmiştir.

Maliye memurlarına bu durum izah edildiğinde memurların da
tavsiyesiyle Bursa Adliyesi’ne, Savcılık makamına suç duyurusunda
bulunmuştur. Ancak müvekkil Savcılığa müracaatı esnasında
yukarıda izah olunan olay sebebiyle hakkında verilen yakalama kararı
uyarınca tutuklanmıştır.

Bursa’da tutuklanan ancak Diyarbakır’a sevki yapılamayan müvekkil
ehliyetle ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılıp ehliyetin sahte
olduğu ispatlanıncaya kadar 21 gün tutuklu kalmıştır. Ancak
neticede ehliyetin sahte olduğu ve müvekkilin de olayla ilgili
olmadığı anlaşılınca tutukluluk kararı kaldırılmış ve serbest
bırakılmıştır. 

MÜVEKKİLİN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAATİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP,
KARAR TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMİŞTİR.

␃ഁ׆Ā४愀Ĥ摧獗

¦

ª

Ê

Ì

-

 

-

 -

 

.

F

^

¢

¤

¦

¨

ª

À

Â

Ä

Ä

È

Ê

Ì

Ð

Þ

î

-

 

 

摧琈Úကair cezalandırmaya yeterli her türlü şüpheden uzak kesin
ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve yüklenen suçun
müvekkil tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK
223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE hükmedilmiş olup iş bu karar,
28.05.2013 tarihinde KESİNLEŞMİŞTİR.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141. maddesinin e fıkrası uyarınca;
kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar
verilenlerin Devletten tazminat istemek hakları vardır. Bu çerçevede
21 gün tutuklu kalarak özgürlüğünden yoksun kalan müvekkilin
Devletten maddi ve manevi tazminat isteme hakkı mevcuttur.

Müvekkil, Bursa’da ikamet etmekte olup, tekstil işleriyle
uğraşmaktadır. İş bu haksız ve hukuka aykırı yakalama ve
tutuklama kararı, müvekkilin sosyal çevresinde itibarının
sarsılmasına sebebiyet verdiği gibi ailesi ve çocuklarını da ruhen
yıpratmıştır. Müvekkil halen daha yaşananlar nedeniyle psikolojik
olarak sıkıntı yaşamaktadır. Müvekkilin cezaevinde kaldığı
süre, sosyal ve ekonomik durumu, toplumsal konumu, atılı suçun
niteliği ve bu suçun müvekkil üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler
dikkate alınarak, müvekkilin hürriyetinden yoksun kalması nedeniyle
duyduğu elem ve ıstırabın ve ruhi sıkıntılarının bir nebze de
olsa giderilmesi amacıyla manevi tazminat istemek zarureti doğmuştur.
( maddi tazminata ilişkin her türlü yasal haklarımız saklıdır. )

 

HUKUKİ SEBEPLER 	: Ceza Muhakemesi Kanunu, İlgili Yasal Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	 		: ……………………………………….
sayılı İlamı, 22.07.2013 Tarihli Kesinleşme Şerhi, Sosyal ve
Ekonomik Durum Araştırması, sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıkladığımız maruz sebeplere binaen;
müvekkil hakkında kanuna uygun olarak yakalanıp, 21 gün tutuklu
kaldıktan sonra beraatine karar verilmesi nedeniyle; 

Davamızın Kabulü ile, ………………….. Manevi Tazminatın
haksız yakalama tarihi olan 13.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ( maddi tazminata
ilişkin her türlü yasal haklarımız saklıdır. )

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerine
bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep
ederiz.

			 					           Davacı 

								  ………………………………

 									      Vekili

								     ……………………………

EK – 1: ………………………………………… sayılı
İlamı ve Kesinleşme Şerhi.

EK – 2: Onanmış Vekâletname.