Giriş yap
Kayıt ol

        .......  BAŞKANLIĞINA

 

                                    
                                    
                                    
         

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

KONU                                  
 : Haksız tutuklama nedeni ile ....... tazminat istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilimiz … suçundan ../../.... tarihinde savcılıkça
sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği … Sorgu
Hakimliğinin  ../.... Esas ve ../... Karar sayılı kararı ile
tutuklanmıştır.

 

2-) Müvekkilimiz hakkında …   Ceza Mahkemesinde ../.... Esas No
ile kamu davası açılmış ve müvekkilimizin suçsuz olduğu
anlaşılarak üzerine atılı suçtan beraat etmiştir.

 

3-) Müvekkilimiz, küçük bir işyerini tek başına işletmektedir.
Müvekkilimizin tutuklu kaldığı …  gün boyunca işyeri kapalı
kalmış, içeride yaklaşık … TL tutarındaki unlu mamuller
bayatlamış ve bozulmuştur. Durum müvekkilimiz tarafından … Sulh
Hukuk Mahkemesine yaptırılan tespit ile belgelenmiştir. Bilirkişi
raporu ektedir.

 

4-) Ayrıca müvekkilimiz bu işyerinden  günde … TL para
kazanmaktaydı. Bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri
incelenerek kolayca anlaşılabilir. Müvekkilimizin bu durumda da …
TL kazanç kaybı bulunmaktadır.

 

´

¶

¸

º

À

¶

º

Müvekkilimizin haksız yere tutuklu kaldığı … gün boyunca toplam
…TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içinde
kendisinin ve ailesinin çektiği üzüntü de cabası olmuştur.

 

 

HUKUKİ  NEDENLER      : Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141 ve
ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ  DELİLLER        : Tutuklama kararı, beraat
kararını içeren ilam, vergi levhası, Sulh Hukuk Mahkemesinin Tespit
zaptı ve Bilirkişi Raporu, tanıklar, her türlü kanıt.

 

SONUÇ VE
TALEP                       : Açıklanan
nedenlerle müvekkilimizin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı
günler için toplam … maddi ve … manevi olmak üzere toplam … TL
tazminata hükmedilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

 

                                    
                                    
                           Davacı Vekili

                                    
                                    
                    Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78