Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     		        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

						   		

						

MÜŞTEKİ 		: 

VEKİLİ		: 

	

ŞÜPHELİ		: 

SUÇ			: Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle
Haksız Rekabet

SUÇ TARİHİ		: 

AÇIKLAMALAR	:

      1-)Müvekkilimiz şirket kurulduğu tarihten itibaren
sektöründe öncü firmalardan olup uzun yıllardır ……… merkezli
olarak faaliyette bulunmaktadır. Bununla birlikte müvekkil şirketin
ticareti ve müşteri portföyü ………….. iliyle sınırlı
kalmamakta, yurt genelindeki ticareti dışında yabancı ülkelerdeki
müşterileriyle de önemli hacimle yoğun şekilde ticari münasebette
bulunmaktadır. 

	2-) ……………………………… İran’da ticari faaliyette
bulunmakta olup müvekkil şirketin yabancı müşterilerindendirler.
Müvekkil şirket tüm müşterileriyle olduğu gibi
………………………. ile de ticari ilişkilerini karşılıklı
iyiniyet ve güvene dayalı olarak kurup sürdürmektedirler. 

	Ancak şüpheliler tarafından gerçekleştirilen ve suç oluşturan
eylemler; müvekkil şirket ile müşterileri arasında
huzursuzlukların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.

l

x

^

–

ø

görüşmüş ve olayı anlatmış, bu durumun müvekkilimiz şirkete
olan güveni sarstığını ifade ederek yerinde görmek amacıyla
Türkiye’ye geldiğini belirtmiştir. Bu olayın ardından
müvekkilimiz İran’daki diğer müşterisiyle irtibata geçmiş ve
aynı mailin ona da gönderildiğini öğrenmiştir. 

	4-) Şüphelilerce böylece; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
62.maddesinde belirtilen şekilde HAKSIZ FİİL Suçu’nun işlenmiş
olduğu aşikârdır. Şüpheliler cezalandırılmaz ve bu durumun
önüne geçilmez ise bu vb. durumların sıkça yaşanacağı malumdur.
Bu şekilde ticari şirketlerimizin, itibar ve güven zedelenmesi ve
maddi anlamda kayba uğramaları söz konusu olacaktır. Ancak en
önemlisi yabancı ülke firmaları artık ülkemize güvensizlik
duymaya başlayacaklar ve tüm ticaretlerini sonlandıracaklardır.
Böyle bir sorunun önüne geçilmesini sağlamak için bu şikayetin
yapılması zaruri olmuştur. 

Yukarıda belirtilen olay ve süreç çerçevesinde müvekkilimize
karşı şüpheli veya şüpheliler tarafından 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nda düzenlenen haksız rekabet suçunun işlendiği
açıktır. Bu nedenlerle şüphelilerin cezalandırılmasının talep
etmekteyiz.

H.NEDENLER	: 6102 S. K. m. 55, 62 ve ilgili mevzuat.

H.DELİLLER		: Mail hesabı kayıtları, Yazışma dökümlerinin
Yeminli Türkçe Tercümesi, Müvekkil şirket kayıtları, Müşteri
firma kayıtları, Ticaret Sicil kayıtları, Tanık beyanları ve her
türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
şüpheli/şüphelilerin cezalandırılması için gerekli
soruşturmanın yapılarak haklarında KAMU DAVASI AÇILMASINA ve
akabinde CEZALANDIRILMALARINA, suçtan zarar görmemiz hasebiyle
MÜDAHİLLİK SIFATININ TARAFIMIZA KAZANDIRILMASINA karar verilmesini
saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz………………			

									  Müşteki Vekili