Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI        :.......

VEKİLİ         :.......

DAVALI        :.......

DAVA          :.......

DAVA DEĞERİ   :.......

KONU        : Haksız İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle
Uğradığımız ........ -TL nin Tazmini İstemidir. 

AÇIKLAMALAR : 1-Davalı, ....... ' nde ....... Esas sayısı ile
....... tarihinde açmış olduğu tazminat davasında, müvekkilimizin,
kullanım, yayma ve satma hakları davalıya ait olduğu iddia edilen
VCD ve Video Kasetleri izinsiz olarak dükkanında bulundurduğu
gerekçesi ile tazminat talep etmiş ve bu arada da müvekkilimize ait
bulunan pek çok VCD, boş CD, Video kasetleri ve video ve CD recorder
araçlarına tedbir koydurmuştur. Hatta müvekkilimizin evvelce izinsiz
kiraladığını iddia ettiği bir kısım VCD ve Video kasetlerini de
piyasadan toplatmıştır.

2-Davalının haksız olduğu ve söz konusu ürünleri müvekkilimizin
izinsiz kullanmadığı ....... ....... Tarih ve ....... Karar sayılı
ilamı ile anlaşılmıştır. Temyizden karar onanarak gelmiştir.

3-Müvekkilime ait VCD ve Video Kasetler dava süresince geçen
............ ay boyunca kullanılamamıştır. Üstelik tedbiren
muhafaza altında bulunan bu ürünlerin sezonu da geçmiş ve bu
filmler müşteriler tarafından başka Video kulüplerden alınarak
izlenmiştir. Bunun yanında bir kısım ürünler kırılmış ve
çizilmiştir.

4-Yine müvekkilimiz Video ve CD Recorder aletlerini, düğün ve
eğlence filmlerini çoğaltmak için kullanmakta idi bunlar da yaz
boyunca mahkeme deposunda kaldığından müvekkilimiz bu imkanlardan da
yararlanamamıştır.

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧㌟Øༀi davaları duyunca yasa dışı bir iş
yaptığını zannettikleri müvekkilimizden alışverişi de
kesmişlerdir. Müvekkilimiz maddi ve manevi çok zarara uğramış
bulunmaktadır.

6-....... Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtası ile ....... tarihinde
....... Esas numarası yaptırdığımız tespit ile; dava süresince
kiralanmayan VCD ve Kasetler için .................TL, Dava süresince
kullanamadığı CD ve Video Recorder nedeni ile ...............TL,
dükkanından alındığı için satıp kar edemediği, CD ve Video
kasetler nedeni ile ................ TL olmak üzere, müvekkilimizin
toplam ................ TL zarara uğradığı tespit edilmiş
bulunmaktadır. Bu bedelin davalıdan alınarak tarafımıza verilmesini
istemekteyiz.

7-Müvekkilimiz için ayrıca manevi tazminat davaları da açma
hakkımızı saklı tutmaktayız.

YASAL NEDENLER : HUMK.m.101 ve devamı,BK.m.41 ve devamı.

KANITLAR      :.......'nin ....... E. Sayılı dava dosyası,
.......Asliye Hukuk Mahkemesi'nin .......E. sayılı tespit dosyası
bilirkişi, tanık, her türlü kanıt.

CEVAP SÜRESİ     : 10 gündür.

İSTEM SUNUCU   : Açıklanan nedenler ile, fazlaya ilişkin talep ve
dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla toplam ....... maddi
zararımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

					     .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78