Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ... AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

KONU			:Haksız gözaltı nedeni ile ....-TL maddi ve …-TL manevi 

tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Davalı …../…./…. Tarihinde bankamatikten para çekmek için
müvekkilimizden yardım istemiş ancak kartın bloke olması üzerine
diğer davalı bankanın çalışanlarından kartın iadesini
istediğinde bankamatikte kartın bulunmadığı, paranın kısa bir
süre önce çekildiğini söylenerek, müvekkilimizi haksız şikayet
ederek işyerindeki dolabının ve üzerinin aranmasına ve nezarete
alınmasına, hakkında adli soruşturma başlatılmasına sebebiyet
vermiştir. (EK - 1)

2

P

iş arkadaşlarının önünde küçük duruma düşmüştür. Üstelik
müvekkilimiz gözaltında tutulduğu zaman zarfında işyerine
gidemediğinden maaşından da gitmediği gün kadar kesinti olmuştur.

(EK - 2) 

3-) Açıkladığımız nedenlerle haksız gözaltına alınmadan doğan
maddi ve manevi zararların davalı tarafından tazmin edilmesini
sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 5271 S. K. m. 91, 92, 118, 141.

HUKUKİ DELİLLER	: 

1-………… Sayılı Savcılık Soruşturma Dosyası ve Gözaltına
alma kararı 

2-İşyeri özlük dosyası 

SONUÇ VE TALEP		: Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin gözaltında
haksız olarak kaldığı süre için toplam …-TL. maddi ve …-TL.
manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata, …/…/… tarihinden
(gözaltına alınma veya dava tarihine göre faiz istemi değişebilir)
itibaren …-TL. faize hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

						             	   Av.