Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖB. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI			: 

VEKİLİ			: 

DAVALI			:

ADRESİ			: 

                         

DAVA DEĞERİ 		: 

KONU			: FAZLAYA İLİŞKİN TÜM HAK VE ALACAKLARIMIZ SAKLI KALMAK
KAYDIYLA; haksız fiil nedeniyle müvekkilin uğramış olduğu 2.687,22
maddi ve 27.500 manevi tazminatın davalıdan TAHSİLİNE, karar
verilmesi istemi hakkında. 

                              AÇIKLAMALAR	

1-) 	28.07.2014 tarihinde; Davalı , müvekkilimi bacağının ve
vücudunun çeşitli yerlerine ( 4 ADET DELİCİ – KESİCİ ) bıçak
darbeleri vurmak suretiyle AĞIR BİR ŞEKİLDE / müvekkilin YAŞAMINI
TEHLİKEYE SOKAN BİR DURUMA getirmek sureti ile kasten yaralamıştır.


2-)	Bu yaralama sonrasında müvekkil çok büyük zorluklar, ağrı,
acı çekmiş / Milas Devlet hastanesinde ameliyat geçirmiş ve de
çekmiş ve 3 ay kadar çalışamamıştır. Söz konusu dava dosyası
içerisinde bulunan 24.02.2015

Söz konusu olay sonrasında 5. Asliye Ceza Mahkemesinin K. Sayılı
dosyasında yapılan yargılama sonucunda; sayın mahkeme 12.05.2015
tarihli kararı ile: 

“ … Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı Kasten Yaralama
SUÇUNU İŞLEDİĞİ yapılan yargılama SABİT OLMAKLA, 1 YIL 13 AY
hapis cezası ile cezalandırılmasına “ dair karar verilmiştir.
Söz konusu ilam (EK-1-‘ de sunulmaktadır. 

2-)          Olay sonrasında müvekkil günlük işlerini 3 ay
boyunca yapamaz hale gelmiştir. Nitekim davalı hakkında yürütülen
ceza davası sırasında alınan Muğla Adli Tıp Şube
Müdürlüğünce düzenlenen raporda (EK- 2) yaralanmanın basit tıbbi
müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif nitelikte olmadığı,
yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokan bir durum oluşturduğu
belirtilmiştir.

Œ

Ž

’

␃愁Ĥ摧䦾 ᘀ–

¬

®

À

Ð

Ò

Ö

è

d

Š

Œ

Ž

š

- olay sonrası 3 ay süresince çalışamamış ve bu sürede maddi bir
gelir elde edememiştir. Bu durum hem kendi geçimini sağlayan hem de
ailesinin geçimine destek de bulunan müvekkilim için son derece
yıkıcı bir yapıdadır. 

4-)          Olayın manevi boyutu da müvekkilim açısından
büyüktür. Olay sonrası 3 ay çalışamayan müvekkilim öncelikle
kendi ayakları üzerinde duran bir birey olma gücünü bu süreçte
kaybetmiş, kendi geçimini sağlayamadığı gibi, maddi destek
verdiği ailesine de yardımda bulunamamaktan derin bir keder
duymuştur. 

            Olay akşamı arkadaşlarıyla birlikteyken ve
arkadaşlarının gözü önünde yaralanmış olması gurur, şeref ve
haysiyetini zedelemiştir. Hiçbir tahrik edici fiil göstermemesine
rağmen, hayatının tehlikeye girdiği bir yaralama olayı içinde var
olması müvekkilim açısından derin bir manevi kayıptır. 

            Tüm bu yaşananlar müvekkili madden ve manen
yaralamış, müvekkilim zor günler geçirmiştir. Açıklanan
nedenlerle iş bu tazminat davasını açmak zorunluluğu doğmuştur.

                         SONUÇ VE İSTEM		

 

             Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya dair
haklarımız saklı kalmak kaydıyla 2.687,22 maddi tazminatın ve
27.500 manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederim. 01/07/2015  

HUKUKİ NEDENLER	: 6098 S. Borçlar Kanunu m. 49, 51, 54, 58. Ve İlgili
Mevzuat 

HUKUKİ DELİLLER	: 1-) 

	 2-) Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünce düzenlenen rapo

                         3-) Davacının
işyerinden alınmış, 3 ay çalışmadığına dair     18.03.2015
tarihli yazı

                         4-) Tanıkların
isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri  

		            konuları gösterir tanık listesi,

	                    

    Davacı Vekili