Giriş yap
Kayıt ol

                                            
                    .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Haklı İki İhtara Dayanan Tahliye Talebi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim davalı şahıs ile …/…/…  tarihinde kira
sözleşmesi imzalamıştır. Bu kira sözleşmesi uyarınca davalı …
Mah. … Sok. No: … adresindeki müvekkilime ait müstakil evde
kiracıdır. Aylık kira bedeli … TL’dir.

 

2-) Müvekkilim, … ve … ayları kira bedellerini ödemeyen davalı
kiracıya …/…/… ve …/…/… tarihlerinde iki adet ihtar
göndermiştir.

 

ª

¬

®

°

¸

¬

°

„Ô

^„Ô

Davalı kiracı gönderilen iki haklı ihtara ve müvekkilimin
iyiniyetine rağmen ödeme de bulunmamıştır. Bu nedenlerle dava açma
zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 6570 S. K. m. 7/e
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Kira
Sözleşmesi, ihtarnameler ve diğer deliller

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı kiracının
tahliyesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim…./…/…

 

                                    
                                    
                                Davacı
Vekili

                                    
                                    
                            Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78