Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO        :....... 

HAKİMİN 	

REDDİ İSTEMİNDE

BULUNAN DAVALI :.......

VEKİLİ           :.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

KONU            : Hakimin Reddi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR   :1-Yukarıda Esas Numarası belirtilen dosyada
görevli hakim ......., geçen ....... tarihli oturumda, aslında bu
davayı boşa açtığımız yolunda sözler sarf etmiştir.

2-Henüz davalı tarafından dava dilekçemize cevap verilmeden ve
delillerimiz sunulmadan davamızı gören hakimin bu yoldaki beyanı
talihsizlik olarak kabul edilebilir. Hakim reyini belli etmiştir.

ª

È

Ê

N

P

¶

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧旉¾ఀmi, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun
29.maddesinin 4.bendi gereği açıkça reddediyoruz. 

            

    

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile, Hakim ..............'nu 
reddediyoruz. Talebimizin kabulüne ve davamız için bir başka hakim
görevlendirilmesine karar verilmesini talep ederim.

			

				

								DAVALI VEKİLİ

					    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78