Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE

(TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI)

SİNOP

Davacı(Şikayet Eden) :……………………………………………….

T.C.Kimlik Numarası :………………………………………………..

Eğitim Durumu :………………………………………………..

E Posta Adresi :…………………………………………………….

İkametgah Adresi :………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

TEL:...........................................................

Davalı(Şikayet Edilen) :…………………………………………………………

Adresi :…………………………………………………………….

………………………………………………………………..

TEL: :………………………………………..

Vergi Numarası :…………………………………………

Şikayetin Parasal Değeri :……….……….TL Fatura Tarihi :……………………………

Fatura Numarası :…………………… Markası :……………………..

OLAYIN GELİŞİMİ

(Şikayetin Açıklaması) :

Hukuki Kanıtlar:4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun,Borçlar Kanunu,Tanık-Bilirkişi ve her türlü
delil.

Talep :Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı
........................................................................

…………………………………………………………………………………karar verilmesini arz ederim. …./…./2015

Eki: (Adı-Soyadı)

İmza