Giriş yap
Kayıt ol

         T.C İVEDİDİR

MERSİN

2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2011/2045

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONYA

İLGİ : 23.02.2011 Gün ve 2010/26013-14-15-16-17 Sayılı Hacziniz

Yukarıda dosya numarası belirtilen borçlu ... adına kayıtlı
Konya İli Hocasinan Mah. 19764 Ada 1 Parsel sayılı Taşınmaz kaydı
üzerinde yapılan tahkikatta müdürlüğünüzün yukarıda ilgi dosyanız ile
haciz şerhi işlediğiniz görünmektedir. Hacze ilişkin borç miktarı ve
İİK.100.madde bilgilerinin çıkartılarak müdürlüğümüzün dosyasına
ivedilikle bildirilmesi rica olunur.

2.İcra Müdürü

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78