Giriş yap
Kayıt ol

                                            
                          Örnek No:19*

T.C.

İcra Dairesi

Dosya No:

                 		HACİZ TUTANAĞI

Alacaklının ve varsa vekilinin veya     		: 

temsilcisinin adı ve soyadı        	 	

Borçlunun ve varsa vekilinin veya     		: 

temsilcisinin adı ve soyadı          	 

                         	           
              	

Haczin hangi gün ve saatte ve nerede	  	:

ve kimin huzurunda yapıldığı     

Alacağın miktarı				  	: 

Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler	: 

                        

 

Lira    Kuruş   Adet      Cinsi

..........  ..............  ...........  
.................................

..........  ..............  ...........  
.................................

..........  ..............  ...........  
.................................

..........  ..............  ...........  
.................................

..........  ..............  ...........  
.................................

                    TOPLAM

Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,

6

:

<

ž

¢

.

0

B

D

®

<

J

¬

°

␱㜀$␸䠀$葝2葞Ự摧瘕Zᜀ°

␱㜀$␸䠀$葝2葞რ葠ː摧婰 ᠀mesleği ve adresi				:

Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı		:

Yeni alacaklıların iştirak ve bu yüzden		: 

ilave suretiyle yapılan yeni hacizler		

Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları    	:

Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin deki  	:

adresi kendisine takdir edilen ücreti, 

edilmemişse sebebi

Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği,   	: 

sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar 

 

İcra Müdürü   		Alacaklı veya Vekili   	 	  Borçlu veya
Vekili   		Yediemin

                                

*Bu örnek. bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 57
'ye karşılık gelmektedir.

*Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse ihtiyaten haciz
sahibinin iştirak hakkı, haczi kabil mallarının kafi gelmemesi veya
hiç bulunamaması hali.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78