Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

……………. İcra Müdürlüğü

Dosya No: 

                            

                                   

……………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI		: 

          

BORÇLU		: 

         

ADRESİ		: 

          

BORÇ MİKTARI	:

Borçlunun yukarıda belirtilen borç miktarından dolayı menkul ve
gayrımenkul malları ile üçüncü şahıslar üzerindeki hak ve
alacaklarının haczine karar verilmiştir.

¬

¬

␃ฃ墄ᄂ킄ሂĀ᐀¤㄀$␷㠀$⑈崀墄怂킄愂̤摧偪B؀Kara
r dairesinde, borçluların yukarıda belirtilen adresinde veya
alacaklı vekilinin göstereceği adreslerde borçlulara ait menkul
mallar ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile
haczedilecek menkul malların muhafaza altına alınarak tanzim olunacak
zabıt suretlerinin müdürlüğümüze gönderilmesi rica
olunur.##345Bugünün Tarihi##

          

                                    
                                İcra
Müdürü


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78