Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                TC

İSTANBUL

10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2011/19227E.

Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen numaralı dosyasındaki borçluya ait
borca yeter menkul mallarının haciz ve muhafazasını, menkul malları
borcu karşılamadığı takdirde, bildirilecek banka hesaplarının, üçüncü
kişilerdeki hak ve alacaklarının, gayrimenkullerinin haczi için, yetkili
İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmasını talep ederim. 24.02.2013

Alacaklı Vekili

Borçlu: Başak Karasu

Adres: Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:11

Bahçelievler / İstanbul