Giriş yap
Kayıt ol

        ……………..İcra Müdürlüğüne

Dosya No:      

Talebin Konusu: Haciz Talimatı Talebi

␱㜀$␸䠀$葞ୀ葠ː摧僔µ᐀ muhafazasını, menkul malları
borcu karşılamadığı takdirde, bildirilecek banka hesaplarının,
üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının, gayrimenkullerinin haczi
için, yetkili İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmasını talep
ederim.

       

Alacaklı Vekili

Av. …………………………


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78