Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

İZMİR 8.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2006/8637

Borçlu geldi

15/08/2006 Tarihli yazınızla Menemen Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılan
müzekkere ile Adıma kayıtlı taşınmazlarımın üzerine haciz konulmuş ise
de İİK.NUNUN 106 Maddesi uyarınca 2 Yıl içinde taşınmazın satışı
istenmediğinden,

İİK.NUNUN 110.Maddesi uyarınca da Bir malın satılması kanuni Müddet
içinde istenmez veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenemezse
o mal üzerindeki Haciz kalkar.

Bu nedenle Menemen tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazılarak
taşınmazlarımın üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar
verilmesini talep ederim dedi. 08/11/2010

BORÇLU

Zeki Demir

T.C.

ŞİŞLİ 3.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2004/17914

Borçlu geldi

Müdürlüğünüzün 23/01/2006 Tarihli yazınızla Menemen Tapu Sicil
Müdürlüğüne yazılan Müzekkere ve yine Menemen İcra Müdürlüğüne yazılan
müzekkere sonucu Menemen İcra Müdürlüğünün 2006/270 Talimat sayısı ile
Menemen Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılan müzekkere ile Adıma kayıtlı
taşınmazlarımın üzerine haciz konulmuş ise de İİK.NUNUN 106 Maddesi
uyarınca 2 Yıl içinde taşınmazın satışı istenmediğinden,

İİK.NUNUN 110.Maddesi uyarınca da Bir malın satılması kanuni Müddet
içinde istenmez veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenemezse
o mal üzerindeki Haciz kalkar.

Bu nedenle Menemen İcra Müdürlüğüne ve tapu sicil müdürlüğüne müzekkere
yazılarak taşınmazlarımın üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına
karar verilmesini talep ederim dedi. 22/11/2010

BORÇLU

Zeki Demir

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78