Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

_____. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : ____

A.V.G.

"Borçlu Şirket'e yapılan tebligat parçasının dosyaya döndüğü
anlaşılmakla, ilama dayalı işbu takip kesinleşmiştir. Bu nedenle
dosyanın tahsili için işbu borçlu adına kayıtlı araçların UYAP
POLNET'ten tespiti ile haciz konulmasını ve yine UYAP TAKBİS sisteminden
gayrimenkullerinin sorgulanmasını; tespiti halinde taşınmazların kaydına
haciz şerhi işlenmesi için ilgili tapu sicil müdürlüğüne müzekkere
yazılmasını talep ederim” dedi. 30.06.2015

Alacaklı Vekili

Av. _____