Giriş yap
Kayıt ol

                 2012/

 

						TALEP

Alacaklı vekili geldi, söz alarak;

      Esası yukarıda belirtilen dosyada, borçlu hakkında
başlattığımız icra takibi kesinleşmiştir. 

1-SGK kaydının çıkarılarak;çalışıyor ise çalıştığı kuruma
müzekkere yazılarak maaşının ¼ ü ile diğer hak edişlerine
haciz konulmasını;

2-Borçlunun gayrimenkul kayıtlarının TAKBİS ortamında incelenip,
malvarlığı bulunması halinde bu malvarlıklarına haciz
konulmasını;

€

„

€

Borçlunun araç kaydının UYAP üzerinden incelenerek adına kayıtlı
araç bulunması halinde haciz konulmasını;

4-Borçlunun,tüm bankalara haciz müzekkeresi yazılarak hesabında
bulunan tüm hak ve alacaklarına haciz konulmasını vekâleten talep
ediyorum…./…./2013

Talebi okundu imzası alındı.

								    Alacaklı Vekili

							         Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78