Giriş yap
Kayıt ol

         T.C.

 İSTANBUL

 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 Dosya No: 2012/3912 E.

 İSTANBUL 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 İLGİ : 2011/……… Esas sayılı dosyanıza.

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

MAHCUZ MAL : 1 ADET ROBİN AKTARMA MAK., 1 ADET DİLME MAK., 3 ADET BOBİN
KESME MAK., 1 ADET SİLİKON SÜRÜM MAK., 1 ADET KOMATSU PORTLİFT ARACI
FD257-14 SERİ NO 568675, 22 ADET RULO ERMOLİ MARKA PERGANİN KAĞIDI

Yukarıda açık kimliği yazılı borçlunun belirtilen mahcuz malı üzerinde
ilgi sayılı dosyanızdan da haciz şerhi konulduğu anlaşılmakla, haczin
devam edip etmediğinin, ediyor ise İ.İ.K.’nun 100. Maddesine yarar
bilgilerin, alacaklı/vekilinin isim ve adresi, haciz miktarı, haciz
tarihi, takibin türü, takip tarihi, takibin kesinleşme tarihi
belirtilmek üzere müdürlüğümüze bildirilmesi gereği rica olunur.

Müzekkere Elden Takiplidir. İstanbul 5. İcra Md. Yard.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78