Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                
                                   

                                    
              Dosya No: ……………. Esas

CEVAP VEREN

3. ŞAHIS        : ……………... Dış Tic. Ltd. Şti.

		      .

VEKİLİ         : Av. .               

BORÇLU       :

                 

KONU	     : Müdürlüğünüz tarafından gönderilmiş olan haciz
ihbarnamesi yazınıza istinaden cevaplarımız ve itirazlarımızdan
ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

&

(

*

6

F

H

R

T

V

˜

(

*

V

š

œ

摧ٚ’ᔀ˜

š

œ

¸

º

H

Š

Æ

*ürlüğünüzce gönderilmiş olan haciz ihbarnamesi yazısına cevap
veriyor ve itiraz ediyoruz:

	Müvekkil şirketin borçlu şirket ile arasında bilişim hizmetlerine
ilişkin bir ticari ilişkisi bulunmaktadır. Ancak bu ticari ilişkide
müvekkil şirketin borçlu şirkete herhangi bir borcu
bulunmamaktadır. 

Borçlunun, müvekkil şirket nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir
hak, kira ve alacağı bulunmamaktadır.

     Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplere binaen yazınıza
yasal süresi içinde itiraz eder, gereğinin yapılarak tarafımıza
bilgi verilmesini talep ederiz. 

İlgili yazınız gereği bilgilerinize sunulur. 21/08/2015

Cevap Veren 3. Şahıs 

      Vekili 

Av. 

EK: Onaylı Vekaletname