Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Haciz İhbarnamesi Talebi

.... İcra Müdürlüğüne
Dosya No : ....
Üçüncü Şahıs :
Yukarıda adı, soyadı ve adresi belirtilen üçüncü şahsa 1. Haciz
İhbarnamesi gönderilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim.
....
Alacaklı Vekili
Av.....