Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ : …

VEKİLİ : AV.HAŞİM ARLIER

 …..

ŞÜPHELİ : ….)

SUÇ : Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık.

SUÇ TARİHİ : ….

AÇIKLAMALAR :1- Şüpheli ……., müvekkilim …..k’in 34-05-…..5112 plaka
numaralı, ..….0 Seri nolu iş makinasını (Makinenin Ruhsatı ektedir) ……..

2. 05.09.2014 tarihli sözleşme gereğince iş makinası çek tarihi olan
  30.11.2014 tarihinde müvekkilime iade edilmesi gerekmekteydi.
  Müvekkilimin iş makinası çek tarihinde kendisine iade edilmediği
  gibi, o tarihten beri şüpheli ………… de ulaşamamaktayız.

3. Verilen çekle ilgili olarak bankasına yapılan başvuruda çekin
  karşılığının olmadığı da görülmüştür. Banka 1,120 TL. çek
  tazminatını ödeyerek çeki iade etmiştir.

DELİLLER : 1-05.09.2014 tarihli İş Makinası Kira Sözleşmesi.

2- 30.11.2014 tarihli Garanti Bankası çeki.

3-İş Makinası Tescil Belgesi.

TANIKLAR : ………….

HUKUKİ NEDENLER : TCK m.155,m.157 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Müvekkilimin uğradığı mağduriyetlerden dolayı,
müvekkilimin iş makinasının bulunarak tarafımıza teslim edilmesini,
şüpheli ……..’nin yerinin tespit edilerek , şüphelinin eylemine uyan
suç/suçlardan dolayı cezalandırılması için hakkında kamu davası
açılmasına karar verilmesini ve gerekli ceza ile cezalandırılmasını
saygı ile arz ve talep ederiz.

/05/2015

………

AV.HAŞİM ARLIER

EKLER: 1-…… tarihli İş Makinası

Kira Sözleşmesi.

2- ….. tarihli G…. Bankası çeki.

3-İş Makinası Tescil Belgesi.

4-Vekaletname örneği.