Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ……. MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DOSYA NO: ….. E. 

	

KONU		: Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebinden ibarettir.

␃愁Ĥ摧硬ˆༀolan davada; 23.12.2014 tarihli celsesinde
görevsizlik kararı verilmiş olup dosyanın görevli mahkemeye
gönderilmesini talep ederiz.

                        	Saygılarımızla.

……………….