Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANTALYA …….. ASLİYE	 HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO	 : 201.. / …. Esas 

KONU		: Dava dosyasının GÖREVLİ TİCARET MAHKEMESİNE gönderilmesi 
	 istemidir.

TALEPTE BULUNAN

DAVACI 	 :

   			

VEKİLİ	 : 

DAVALI	:

		 		 

AÇIKLAMALAR:

1-)	Davalı aleyhine açmış olduğumuz İtirazın İptali Davasında,
Mahkemenizce, iş bu davaya bakmaya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli
olduğu gerekçesiyle GÖREVSİZLİK kararı verilmiştir. 

2-)	Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, görevsizlik
kararının kesinleşmesinden sonra iki haftalık süre içinde
dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için müracaat etmek
gerektiğinden, dosyanın görevli Antalya Nb.ASLİYE TİCARET
Mahkemesine gönderilmesini davacı adına arz ve talep ederiz.

İSTEM SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava dosyamızın
görevli Antalya Nb.ASLİYE TİCARET Mahkemesine gönderilmesini ,
giderlerin masraf avansından karşılanmasını , davacı adına arz ve
talep ederiz.

Tarih

Davacı ……………. Vekili

E-İmzalıdır