Giriş yap
Kayıt ol

        .......  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

YAKINAN                                
        :

 

VEKİLİ                                
            :

 

SANIK                                 
             :

  

SUÇ                                  
                 ...Görevi Kötüye Kullanmak

 

SUÇ
TARİHİ                                
   ...…/…/…

 

KONU                                  
             ...… İdare Mahkemesi  …/…/… Tarih
Ve …/… Sayılı Kararının Uygulanmaması

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimin … adresindeki … isimli işyerine  …
Belediyesi zabıta ekipleri tarafından … süreyle kapatma cezası ve
… TL para cezası kesilmiştir.

 

2-)  Müvekkilim yasal süreler içinde … Belediyesine
itirazlarını sunmuş, itirazının reddedilmesi üzerine … İdare
Mahkemesine dava açmıştır. Mahkeme davanın kabulüne, ödenen para
cezasının iadesine ve müvekkilimin işyeri hakkındaki kapatma
cezasının geri alınmasına karar vermiştir.

 



”

–

˜

š

è

ê

ì

î

ô

 

 

–

š

ê

î

愀Ĥ摧⚅'ᔀDavalı idare ve çalışanları mahkeme kararlarının
kendilerine tebliğinden itibaren … süre geçmiş olmasına rağmen
müvekkilime iadesi gereken para cezasını iade etmemiş ve mühürlü
işyeri açılmamıştır. Bu nedenlerden dolayı dava açılması
zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : TCK. m. 257, AY.
m. 138 ve sair hukuki mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İdare
mahkemesi kararı, ceza tutanakları ve sair deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarda açıklanan nedenlerle, sanık mahkeme kararınım
uygulamamakla görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Sanık
hakkında açıkladığımız nedenlerden ötürü Kamu Davası
açılmasını saygıyla talep ederim…./…/…

 

                                    
                                    
                               Yakınan
Vekili

                                    
                                    
                          Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78