Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ……….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE 

DOSYA NO	: ………………. E.

KARAR NO   : ……………….. 

DAVACI		: ………………

VEKİLİ		: Av……………..

KONU		: Gider avansının iadesi

AÇIKLAMALAR	: 

 	

Sayın mahkemenizin ………Esas …….Karar sayılı dosyasında
12/02/2013 tarihinde karar verilmiş ve verilen bu karar
kesinleşmiştir.Bu nedenle yatırmış olduğumuz gider avansının
kalan kısmının,tarafıma iadesini talep ederim.09.03.2015

f

h

z

|

f

          

       

						  	 Av. ……….