Giriş yap
Kayıt ol

        …………………

…………………………… HAKİMLİĞİ'NE,

Şikayetçi		: 

Vekil/leri		: Av. 

			 

Sanık/lar		: 

			 

Konu			: Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Sanık/ların 

				 Hapisle Cezalandırılması Dileğidir.

Takip Dosyası	: …………………. Müdürlüğünün;
…………… No'lu Dosya

Açıklamalar	: 1-Müvekkilimize olan borcundan dolayı,
borçlu-sanık/lar aleyhine açılan icra takibinde borçlu/lar yasal
süresi içinde mal beyan bulunmuşlardır.

			 2-Bu beyanları gerçeğe aykırıdır.

			 3-Böylece gerçeğe aykırı olarak mal beyanında bulunan
borçlu/ların 

bu eylemi İİK. 338. maddesine göre suç oluşturduğundan,
sanık-ların cezalandırılması için Mahkemenize başvurmak zorunda
kaldık.

Hukuki Nedenler	: İİK. 338 ve ilgili yasa maddeleri.

Deliller		: İcra takip dosyası, sair deliller.

H

J

–

˜

,

.

˜

š

ø

ú

(

J

R

˜

 

¤

Ð

.

R

š

°

ø

)uç	: Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanık/ların eylemine uyan
İİK. 339. maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMASINA/LARINA,
yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin sanık/lara yüklenmesine
karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dileriz.

Şikâyetçi Vekili

Av. ……………………..


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78