Giriş yap
Kayıt ol

         Aday No: (Kurum tarafından verilecektir.)

İŞ BAŞVURU FORMU

(Genel)

KİŞİSEL BİLGİLER

T.C. Kimlik No    :

Doğum Tarihi   :

	Adı             :

Doğum Yeri     :

	Soyadı          :

Uyruğu         :	 FORMCHECKBOX  T.C.  

 FORMCHECKBOX  Çok Vatandaşlık (belirtiniz) ………………….

Cinsiyeti         :	 FORMCHECKBOX  Kadın          
FORMCHECKBOX  Erkek 	 Medeni Durumu:	 FORMCHECKBOX  Evli  
FORMCHECKBOX  Bekar

Sürücü Belgesi   :	 FORMCHECKBOX  Var           
FORMCHECKBOX  Yok 	Sınıfı: …….. , ………  	Alındığı
Yıl: ………, …….…  

Askerlik Durumu :	 FORMCHECKBOX   Tamamlandı     

	 FORMCHECKBOX   Tecilli        ……./……./………
tarihine kadar

	 FORMCHECKBOX   Muaf         Açıklama: 	İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazışma Adresi: (Mutlaka Türkiye adresi verilmelidir.)Posta Kodu       :    

Semt/İlçe  :      

Şehir      :

	Ev Telefonu      : 

İş Telefonu     :

	GSM             :

E-posta         :

	Gerektiğinde irtibat kurulabilecek diğer telefon numarası ve kime
ait olduğu:	 	ÖĞRENİM DURUMU

Lise Bilgileri

Okul Adı:

Mezuniyet Yılı: ………. / Ortalaması: ……….	Ön Lisans Bilgileri

Okul Adı:

Bölüm Adı:

	Mezuniyet Yılı: ………. / Ortalaması: ……….

Lisans Bilgileri                 

Okul Adı:

Fakülte Adı:

	Bölüm Adı:

Mezuniyet Yılı: ………. / Ortalaması: ……….Yüksek Lisans Bilgileri (Varsa)

Okul Adı:

 Bölüm Adı:

	  FORMCHECKBOX  Devam ediyor     FORMCHECKBOX  Mezun   	
Mezuniyet Yılı: ……... / Ortalaması: ………

  FORMCHECKBOX  Tezsiz  FORMCHECKBOX  Tezli  	 Tez Konusu
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…….…

Doktora Bilgileri (Varsa)

Okul Adı:

Bölüm Adı:

	  FORMCHECKBOX  Devam ediyor     FORMCHECKBOX  Mezun   	
Mezuniyet Yılı: ……... / Ortalaması: ………

Tez Konusu:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………….

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Program Adı	Az	Orta	İyi	Çok İyi

Ofis Programları

(Word, Excel, Powerpoint)

Diğer 1 (…………...........................)

Diğer 2 (…………...........................)

Diğer 3 (…………...........................)

YABANCI DİL BİLGİSİYabancı Dil	Az	Orta	İyi	Çok İyi

	Asgari iletişim kurabilmek; dinlediği veya okuduğu bir konunun ana
fikrini algılamak

ڀ 

 

6

8

:

<

H

j

l

ˆ

ڀ 

J

j

Î

ˆ

Š

Œ

œ

ž

º

¼

¾

Â

Ì

Î

Ð

ü

þ

.

ڀ 

ڀ 

.

0

2

8

b

d

f

h

„

†

ˆ

Ž

œ

¼

ò

ô

ö

ø

%b

d

f

ò

ò

ô

ö

kdu

kdž

 

 

Q

”ÿ¡

”ÿ¡

 (Son çalıştığınız yerden başlayarak yazınız.)

         İşyeri Adı	     Pozisyon	    Çalışma
Şekli	 Giriş - Ayrılış Tarihi	     Görev Tanıtımı

1.

2.

3.DİĞER

Yurt dışında bulundunuz mu?	  FORMCHECKBOX  Evet    
FORMCHECKBOX  Hayır   	Kaç Kez?

	Yurt dışında bulunma nedeniniz?	  FORMCHECKBOX   İş      
FORMCHECKBOX  Eğitim    FORMCHECKBOX  Seyahat    FORMCHECKBOX
  Diğer (……………….)    FORMCHECKBOX  Diğer
(…..…….……...)Daha önce Milli İstihbarat

Teşkilatı Müsteşarlığı’na başvuruda bulundunuz mu?

	  FORMCHECKBOX  Evet    FORMCHECKBOX  Hayır	İlanımızdan
nasıl haberdar 

  FORMCHECKBOX  Yenibiriş.com

  FORMCHECKBOX  Memurlar Net         

  FORMCHECKBOX  Teşkilat Web Sitesi        

  FORMCHECKBOX  Tanıdık/Arkadaş Tavsiyesi

  FORMCHECKBOX  Diğer (belirtiniz) ……………………..MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI’NI TERCİH ETME
NEDENİNİZ VE EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ

 Bu bölüm maksimum 500 karakter içermelidir.

 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın görev
özelliklerine ve çalışma prensiplerine uygun olarak, Türkiye’nin
her yerinde ve yurt dışında görev almayı istediğimi; ilanda yer
alan tüm şartları taşıdığımı, bu başvuru formunda yer alan
ifadelerin bilgim dahilinde doğru ve eksiksiz olarak doldurulduğunu,
hiçbir maddi olgunun gizli tutulmadığını ve yanlış
aktarılmadığını; aksinin ispatı halinde yasal sorumluluğun
tarafıma ait olacağını kabul ve beyan ederim.

                                    
                                    
           Tarih                       
                       

                                    
                                    
         Adı-Soyadı

                                    
                                    
           İmzası

EKLER:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca YÖK tarafından
verilmiş Denklik Belgesi)

Varsa formda belirtilen sınavların sonuç belgelerinin fotokopileri

Erkek adaylar için askerlik durumunu (terhis veya tecil) gösterir
belgenin fotokopisi

ÖNEMLİ NOT: 

* İş başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
belirlenen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve işe alım
sürecine dahil edilmeyeceklerdir.

* Yaptığınız başvuru Genel Başvuru niteliğinde olup,
başvuruların değerlendirilmesinde MİT Müsteşarlığının takdiri
esas alınmaktadır.

Lütfen son altı ay içerisinde çektirmiş olduğunuz bir
fotoğrafınızı yapıştırınız/ zımbalayınız.

   


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78