Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          <meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.ms-word; charset=UTF-8" /><table style="border-style: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" colspan="3" valign="top" width="637">
<p style="text-align: center;"><strong> ... &nbsp;SAYIN HAKİMLİĞİNE</strong></p>
<p id="ptek"><strong>&nbsp;</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVACI</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">VEKÄ°LÄ°</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>&nbsp;</p>
<p>Adres girilmemiÅŸ</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVALI</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVA KONUSU</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>Ge&ccedil;it hakkı kurulması istemidir.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158"><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVA DEÄžERÄ°<br /></span></strong></td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19"><strong>:</strong></td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>...</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A&Ccedil;IKLAMALAR</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p><strong>1-</strong> Davacı m&uuml;vekkil, ... İli, ... İl&ccedil;esi,&nbsp; ... Mahallesinde bulunan ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın malikidir.&nbsp;</p>
<p>(EK-1- Tapu kaydı)</p>
<p><strong>2-</strong> Bu taşınmazın genel yola &ccedil;ıkışı bulunmamaktadır. Bu durum, m&uuml;vekkilin mağduriyetine sebep olmaktadır.</p>
<p><strong>3-</strong> M&uuml;vekkilin genel yola &ccedil;ıkabilmesi i&ccedil;in en kısa, en ekonomik ve en uygun yer, davalı adına tapuda kayıtlı bulunan ... ada, ... parsel sayılı taşınmazdır. Taşınmazlarda yapılacak keşif ile de durum aydınlanacaktır.</p>
<p><strong>4-</strong> M&uuml;vekkil, mahkemece takdir edilecek bedeli &ouml;demeye hazırdır. M&uuml;vekkilin davalının taşınmazından ge&ccedil;ebilmesi i&ccedil;in, bedeli karşılığında ge&ccedil;it hakkı verilmesi i&ccedil;in iş bu davanın a&ccedil;ılması zarureti doğmuştur.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">HUKUKÄ° SEBEPLER</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>TMK.md.747 ve ilgili mevzuat.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DELÄ°LLER</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>1- Tapu kaydı</p>
<p>2- Tanıklar</p>
<p>3- KeÅŸif</p>
<p>4- BilirkiÅŸi incelemesi vs. diÄŸer yasal deliller<strong>&nbsp;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SONU&Ccedil; VE Ä°STEM</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re'sen nazara alınacak sair nedenlerle;</p>
<p><strong>1-</strong> Davanın kabul&uuml; ile davalı adına tapuda kayıtlı, ... İli, ... İl&ccedil;esi, ... Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazdan, davacı adına tapuda kayıtlı ... ada, ... parsel no'lu taşınmaz lehine bedeli karşılığı ge&ccedil;it hakkı tesisine,</p>
<p><strong>2-</strong> Yargılama giderleri ile vekalet &uuml;cretinin davalı tarafa y&uuml;kletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.&nbsp;<strong>08/01/2015</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" colspan="3" valign="top" width="637">
<p>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>DAVACI VEKÄ°LÄ°<br /></strong><strong>Avukat<br /></strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>