Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

DAVALI         :.......

KONU           : Geçit hakkı tesisi talebimizdir.

DEĞERİ         :

AÇIKLAMALAR   :1-Davalının müvekkilimize ait olan ....... İli,
....... İlçesi, ....... Köyü, ....... Ada, ....... Parsel de tapuya
kayıtlı .... m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası
mevcuttur. Müvekkilimizin arsası üzerinde oturmakta olduğu konutu
vardır.

¬

ì

ì

î

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ⅰ+ఀz yola çıkmak üzere
davalıya ait parseli kullanmak durumundadır. Müvekkilimiz davalıya
bu konuda teklif götürmüş uygun tazminat karşılığında yol
açılmasını istemiştir. Davalı müvekkilimizin talebini
reddetmiştir.

3-Müvekkilimize geçit hakkı tanınmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.,HUMK. Ve sair ilgili mevzuat.

KANITLAR        : Tapu kaydı,tanık,bilirkişi beyanı,keşif 

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile müvekkilimize, mahkemenizce
uygun görülecek tazminat bedeli karşılığında davalının
arsasından geçit hakkı verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

						

						     		DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78