Giriş yap
Kayıt ol

        ....... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                  
 :  Geçit hakkı tesisi istemidir.

 

DEĞERİ                               :

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Davalının müvekkilimize ait olan ....... İli, ....... İlçesi,
....... Köyü, ....... Ada, ....... Parsel de tapuya kayıtlı  ....
m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur.
Müvekkilimizin arsası üzerinde oturmakta olduğu konutu da
bulunmaktadır.

 

2-) Müvekkilimize ait ev ve arsanın ana caddeye çıkışı
davalının arsasının arkasında kaldığından mümkün değildir.
Müvekkilimize ait arsanın bir yanında bir duvar, diğer yanında ise
bataklık vardır. Müvekkilimiz yola çıkmak üzere davalıya ait
parseli kullanmak durumundadır. Müvekkilimiz davalıya bu konuda
teklif götürmüş uygun tazminat karşılığında yol açılmasını
istemiştir. Davalı müvekkilimizin istemini reddetmiştir.

 

Müvekkilimize geçit hakkı tanınmasını istemek için bu davayı
açma zorunluluğu doğmuştur..

 

HUKUKİ NEDENLER       : MK, HUMK.  ve  ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER         : Tapu kaydı, tanık, bilirkişi
beyanı, keşif ve her türlü yasal  

  delil.

 

CEVAP SÜRESİ                 : 10 gündür.

 

İSTEM VE
SONUÇ                        : Açıklanan
nedenler ile müvekkilimize, mahkemenizce uygun görülecek tazminat
bedeli karşılığında davalının arsasından geçit hakkı
verilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

                                    
                                  

 

                                    
                                    
                            Davacı Vekili

                                    
                                    
                       Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78