Giriş yap
Kayıt ol

        				 

            BAKIRKÖY  İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

     		              

İCRA DOSYA NO 		:  Bakırköy … .İcra ……

Şikayetçi                :         

	VEKİLİ                 :    

	Av….Alacaklı               :	………..KONUSU			 :  Usulsüz Tebligat nedeni ile tebliğ tarihinin muttali
olma tarihimiz 

                          olan 01.06.2011
olarak tespiti ile tebligat tarihinin düzeltilmesine 

                          karar verilmesi 

Muttali Olma Tarihi		 : 01.06.2011 

AÇIKLAMALAR     	:1)-Müvekkil aleyhine maruf icra dosyası ile 
icra takibi başlatılmıştır.

				   

2)-01.06.2011 tarihli tebligat parçası incelendiğinde TEBLİGATIN
GEÇERSİZ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR;

-Zira posta memuru “”Muhatap firma adresten çıkmıştır.Başka
adresi bilinmiyor.İlgili mahalle muhtarının tasdiki ile iade” 
ibaresi ile tebligatı iade etmiştir.

	3)-Oysaki müvekkil bir Limited Şirkettir.Tebligat Kanunu ile Tebligat
Tüzüğünün 28.maddesi mucibi posta memuru müvekkil TÜZEL
KİŞİLERE TEBLİGATLA İLGİLİ OLARAK şirketin bulunduğu iş
merkezinin YÖNETİM BİRİMİNE sorması ve buradan tastik alması
gerekir idi.

	4)-Posta memurunun muhtarlıktan yok tastikinin bu hali ile bir
geçerliliği bulurnmamaktadır.Zira iş yerleri ve Tüzel Kişilerin
muhtarlıkta kayıtlarının bulunması mümkün değildir.Muhtarlıkta
hiç bir zaman kaydı bulunmayan müvekkil şirket ile ilgili olarak
muhtarlığın yok onayınında geçerli olması mümkün değildir.

B

¬

¶

¸

º

¼

À

Æ

Ê

8

:

<

@

B

R

T

X

b

d

Ò

è

␃愃̤摧⮟}ᔀd

˜

š

ì

î

ò

ö

ø

þ

;Bu durumda 23.03.2009 tarihinden sonra yapılan 18.06.2009 tarihli 
Teb.K.35.maddesi mucibi tebligat dahi geçersiz duruma
düşmüştür.Ancak Teb.K.’nun 35.maddesine gore yapılan tebligat
dahi herhalukarda geçersizdir zira tebliğ şerhi tam okunamamakla
birlikte KAPIYA ASTIM ibaresi bulunmaktadır.Oysa Teb.K.35 madde KAPIYA
YAPIŞTIRMADAN bahsetmektedir.Bu durumda dab u tebligat dahi her
halukarda geçersizdir.

 

 6)-Bununla birlikte alacaklı tarafın adresi ile müvekkil şirketin
adresi bitişik kapı komşusu şeklindedir.Kira bedeline ilişkin
faturaları alacaklı taraf elden imza karşılığı müvekkilime
teslim etmektedir.Bu durumda da alacaklı tarafça müvekkil şirketin
halen tebligatın bila döndüğü adreste olduğu bilinmektedtir.
(Ek:Kira Bedeline ilişkin alacaklı tarafın faturaları)

7)-Bu nedenle usulsüz tebligattaki tebliğ tarihinin muttali olma
tarihim olan 24.12.2007 olarak düzeltilmesi için iş bu davayı
açmak zaruri olmuştur. 

HUKUKSAL NEDENLER  :	İİK Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi 

DELİLLER               :	İcra Dosyası vs delail	NETİCE VE TALEP   : Arz ve izahi sebeblere mebni;

 	 1)-Öncelikle Tebligatların geçersizmliğinin tespiti ile teblig 
tarihinin muttali olma tarihimiz olan 11.11.2009 olarak düzeltilmesine 

2)-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa 
tahmilini saygı ile  arz ve talep ederim.13.11.2009 					 

 									Şikayetçi ……….


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78