Giriş yap
Kayıt ol

          

T.C.

………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

.............TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

..............

ALACAKLI		: 

BORÇLU      : 

BORÇ MİKTARI	:

   Borçlu …………… aleyhine yapılan icra takibinde; borçlu
adına kayıtlı bulunması halinde ......... köyü ......... ada,
........ parsel sayılı taşınmazın ihtiyaten haczine karar
verilmiştir.

     Karar uyarınca haczin tatbiki ile taşınmazın kaydı
üzerindeki takyidatların bildirilmesi rica olunur.

”

˜

␃ก墄༂傄ሙĀ᐀¤㄀$␷㠀$⑈崀墄市傄愙Ĥ摧泪§ഀ
”

–

˜

	                         

                                    
              İcra Müdürü

                                    
               


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78