Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

DAVALI         :.......

KONU           : Müdahalenin meni ve tazminat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR   :1-Davalının müvekkilimize ait olan ....... İli,
....... İlçesi, ....... Köyü, ....... Ada, ....... Parsel de tapuya
kayıtlı .... m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası
mevcuttur.

2-Arsası üzerine iş makineleri üreten bir fabrika kurmuş olan
davalı bu esnada müvekkilimize ait arsanın da yaklaşık 100 m2 sine
tecavüz etmiştir.

3-Müvekkilimiz gerekli ölçümleri yaptırmış ve davalıyı, .......
Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile
uyarmıştır.

4-Davalı müvekkilimize cevap dahi vermemiştir. Müvekkilimizin iyi
niyetli çabaları da sonuç vermemiştir.

5-Davalının müvekkilimizin arsasına haksız tecavüzünün
önlenmesini ve arsa ile ilgili ecri misil ödenmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER: MK.m.618 ve sair hükümler.

) hý

hý

hý

) hý

hý

/ hý

hý

/ hý

N

N

P

ž

 

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧௽“ༀ : Tapu kaydı, keşif,
bilirkişi incelemesi, tanık beyanları 

CEVAP SÜRESİ   : 10 gündür.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile, müvekkilimize ait
gayrımenkule davalı tarafından yapılan haksız tecavüzün
önlenmesine, arsa üzerindeki binanın yıkılmasına, arsasının100
m2 lik kısmını binanın yapıldığı 18 aydır kullanamayan
müvekkilimize davalı tarafından, aylık ....... üzerinden kira
karşılığı olmak üzere toplam ....... nin dava tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin
davalı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

							

								DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78