Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 201./1376

……………TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Alacaklı ve Vekili		: ……………………………

Borçlu			: …………………………))

Borç Miktarı		: 10.000 Tl. (OnBin) asıl alacak

	

			 Yukarıda adı yazılı borçlunun işbu borcu nedeni ile
aşağıda yazılı taşınmazı üzerine haciz konulmasına karar
verilmiştir. 

İl	İlçe	Mahalle	Parsel	Mülk Tipi	Sayfa No	Cilt No

BURSA

	12	Kat Mulkiyeti

hP

-

j

Š

¦

hP

hP

 

nın tüm takyidatları ile birlikte çıkarılarak müdürlüğümüze
gönderilmesi rica olunur. 20.02.2014 

										14.İcra Müdürü

Müzekkere elden takiplidir.

 PAGE  

 PAGE  1