Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                İSTANBUL ............İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO:2015/........ E.

Hakkında takibi kesinleşen borçluların UYAP üzerinden araç , gayrimenkul
ve SGK sorgularının yapılmasını;

1- Borçlu adına kayıtlı araç bulunması halinde kaydına UYAP üzerinden
haciz konulmasını,

2- Borçlu adına kayıtlı gayrimenkul bulunması halinde, ilgili tapu sicil
müdürlüğüne

müzekkere yazılarak gayrimenkullerin kaydına haciz konulmasını ve
takyidatlı son durum tapu kaydının istenmesini,

3- Borçlunun/Borçluların aktif sigortalı çalışma tespiti halinde, dosya
kapak hesabının yapılmasına müteakip ilgili işyerine maaş haczi
müzekkeresi gönderilmesini talep ederim.../.../2015

Alacaklı Vekili
Av Kübra OKUDAN