Giriş yap
Kayıt ol

        GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

           ...........yılı.........ayının ...........
günü ...../...../.....

 

 

 

Aşağıda mühür ve imzası bulunan .........
Noteri..............dairemde görev yaparken yanıma gelen ve
gösterdiği............. nüfus dairesinden
verilen  fotoğraflı/fotoğrafsız .............gün ve
.......numaralı nüfus cüzdanına göre.........ili
..............ilçesi ............köyü/mahallesinde ........numaralı
hanede kayıtlı ..........oğlu/kızı ............tarihinde
...........doğma ve halen.........    ..........ili
...........ilçesi.......köyü/mahallesinde ......numaralı evde
oturduğunu söyleyen .................düzenleme şeklinde bir satış
vaadi sözleşmesi düzenlenmesi istendi.

 

–

ª

’

–

 .........ya.......liraya satması vaadediyorum. Paramı tamamen aldım
......ay içinde tapu satış işlemini yapacağım (veya satış
işlemi için ....................vekil tayin ettim.).

 

Yukarıda gösterilen süre içinde satış işlemini yapmadığım
taktirde ............lira cezai şartı ödemeyi kabul ederim. diye
sözünü bitirdi oturumda hazır bulunan alıcı.................söze
başlayarak; (Bende yukarıda yazılı taşınmazın satış vaadini
aynı şartla kabul ediyorum) diye sözlerini bitirdi.

 

Taraflar huzurunda tanzim edilen bu tutanak okumaları için kendilerine
verildi.Okuduktan
sonra                                 
                                   

 

 Yazılanların kendilerinin gerçek arzularının olduğunu
bildirmeleri üzerine altı tarafımızdan imzalandı.................

 

 

 

           Yılı .............ayının ..............günü


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78