Giriş yap
Kayıt ol

        					  				    	Örnek No : 27

T.C.

İcra

Müdürlüğü

Dosya No:

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 

	Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği ,kıymeti,
adedi, önemli özellikleri :

........................................................................
........................................................................
....

........................................................................
........................................................................
...

........................................................................
........................................................................
.... 

........................................................................
........................................................................
....

........................................................................
........................................................................
....

Satış şartları :

1 – Satış ...../..../........ günü saat
.....................’den
.........................................’e kadar .................

...............da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu
artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa
en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 
...../...../.......... günü ...............................de saat
...............................de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellâliye resmi, damga
vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler
satış bedelinden ödenir.

‰

Š

H

‹

j

l

n

’

H

h

l

n

’

a diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra
ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki
ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul
tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil
edilecektir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.

6 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin .......................... sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.

(İİK m.126)									 ....../....../.........

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir			  İcra
Müdürü

										 Mühür ve İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78